Antrenament vizual autogen


Exerciţiul pentru CAP 9. Exerciţiul pentru SOMN Primele 4 exerciţii realizează condiţiile preliminare pentru cele care urmează, inclusiv cele pentru somn. Exerciţiile sunt imprimate pe bandă de magnetofon.

ANTRENAMENT AUTOGEN

Scopul înregistrării pe bandă constă în faptul că permite învăţarea cu uşurinţă a metodei,ca atare numai sub acest beneficiu trebuie privită utilizarea magnetofonului. În general în cursul unei internări,nu av em realmente timpul necesar pentru a parcurge toate exerciţiile. Pacientul va putea astfel să co ntinue şi după externare antrenamentul autogen.

Însă,uneori,se indică de la înc eput executarea individuală a trainingului fără magnetofon,după ce în prealabil bolnavul a memorat textul exe rciţiilor. Condiţiile şi regulile pe care trebuie să le avem în vedere pentru aplicarea antrenament vizual autogen ei de psihoterapie relaxantă autogenă ar fi următoarele: a.

Poziţia pentru exerciţiu. Există două posibilităţi practice: · Poziţia orizontală,la pat,complet relaxat şi fără antrenament vizual autogen · 7 Antrenament vizual autogen şezândă în fotoliu sau pe un scaun aşa zisa poziţie a birjarului,cu picioarele uşor desfăcute în afară,corpul aplecat în jos cu spatele rotunjit,capul căzut înainte şi braţele atârnând lateral inerte,ori relaxate pe genunchi.

La început aceste poziţii trebuiesc a fi controlate de către terapeut. Fiecare exerciţiu de antrenament autogen implică 3 faze: 3 · Prima fază este constituită din luarea poziţiei de antrenament vizual autogen expusă la puctul aurmată imediat de închiderea ochilor,comandă care favorizează concentrarea şi reprezentarea mentală într-o manieră mai intensă,fără a face nici o mişcare şi fără a vorbi,formulele exerciţiilor; antrenament vizual autogen Faza doua conţine exerciţiul propriu zis; · Ultima fază marchează sfârşitul exerciţiului;se vor mişca braţele în sus şi în jos de trei ori,se strâng pumnii,apoi se vor executa 3 respiraţii adânci,după care se vor deschide ochii.

Cele mai accesate psihoteste:

Durata antrenamentului, eşalonarea exerciţiilor este foarte importantă. După şedinţa de training,pacienţii nu vor fi lăsaţi,ori vor fi trimişi la pat ,ci vor fi sfătuiţi să facă ceva,indiferent ce,să aibă o mică şi uşoară ocupaţie. Repetarea exerciţiilor se va face numai până la exe rciţiul 4 inclusiv. Şi repetăm că la fiecare etapă pacientul va trebui să-şi concentreze efortul principal asupra exerciţiilor deja învăţate,ştiute la perfecţie şi apoi să schiţeze scurt noul antrenament.

Această eşalonare va fi începută în perioada internării şi continuată dup ă formula de mai sus pe toată perioada spitalizării,apoi adoptată de către pacienţi va fi aplicată la domiciliu,păstrându-se legătura cu medicul curant. Pentru toate exerciţiile va fi nevoie de aproximativ 2 luni.

După aceea,în cursul a luni antrenament vizual autogen vor urma antrena mentului se va continua cu câte 2 şedinţe zilnic,în funcţie de programul pacientului,de preferat dimineaţa şi la prânz,dacă se realizează un somn fiziologic spontan.

Fenomenele de rel axare vor apărea din ce în ce antrenament vizual autogen repede şi vor fi simţite cu o intensitate crescută. Şi de reţinut este faptul că diferitele faze ale destinderii prin exerciţiile de training autogen fuzionează înt ro unitate completă şi armonioasă. Aplicarea,indicaţia trainingului autogen rămâne exclusiv la latitudinea terapeutului.

Nu sunt contraindicaţii pentru această metodă. În cazul în care pacientul în zile nu realizează sensaţiile obligatori i cuprinse în exerciţiu,metoda se abandonează,fiind de prisos continuare a ei. Orice sensaţie deosebită care apare în urma trainingului şi care nu este cuprinsă în exerciţiu va fi imediat comunicată medicului.

Psihoterapia relaxantă nu este obligatorie. În cursul tratamentului nu este permisă forţarea. Sensaţia şi starea de relaxare nu pot fi obţinute sau menţinute prin constrângere. Va trebui s ă se treacă natural,fără rigiditate de la o sensaţie la alta.

Sinonime în sens mai larg

Va trebui să se încerce reprezentarea f ormulelor de ex. Nu gândim o idee sau o comandă,ci o vedem,o auzim. Ne vom lăsa absorbiţi de viziunile şi reprezentările imaginare ale diverselor comenzi cuprinse în formula exerciţiilor. Dar nu ne vom crampona de formulă,lăsânduse frâu liber imaginaţiei,chiar dacă aparent se capătă sensaţia de îndep ărtare de la formula tip.

Problema formulării exerciţiului diferă de la autor la autor. Esenţială va rămâne respectarea antrenament vizual autogen exerciţiilor.

أنت محظور مؤقتاً

Şi important de r eţinut este faptul că la circa o lună de exersare formula exerciţiului se comprimă aproape de la sine,rezu mânduse la terminarea ciclului la câteva cuvinte pentru fiecare şedinţă de antrenamen t autogen.

Redăm mai jos una dintre formulele posibile ale fiecărui exerciţiu,formulă pe care pacientul o va memora şi o va aplica paralel cu antrenament vizual autogen redate antrenament vizual autogen b 10 anda de magnetofon,apoi,acasă,după externarea sa. De precizat,încă odată că exer ciţiile premergătoare primele 4 se exersează numai în perioada internării. Rezultatele ce se obţin prin trainingul autogen În primul rând destinderea respiraţiei. Prin relaxarea obişnuită,trainingul autogen duce la o economie de energie.

Antrenament vizual autogen bine antrenaţi sunt capabili a adormi când doresc şi să se deştept e la orele pe care şi le stabilesc. Toţi cei care duc la bun sfârşit antrenamentul au toate şansele,cum spune poetul,să ia viaţa de la capăt. Cu alte cuvinte,pacientul devine propriul său medic. Antrenament vizual autogen şi formulele folosite 1. Închideţi ochii. Sunt în întregime liniştit Sunt cu desăvârşire calm Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi O linişte plăcută mă înconjoară Calmul mă inundă Nimic numi tulbură liniştea Simt o linişte şi o pace interioară Sunt complet calm Braţul meu drept zace fără vlagă,inert Braţul meu drept este în întregime greu 11 k.

O greutate ca de plumb îmi cuprinde umărul,braţul,mâna şi se furişează p ână în vârful degetelor l. Braţul meu drept este foarte greu.

antrenament vizual autogen

Linişte şi greutate. Sunt în întregime liniştit. Mişcaţi braţul în sus şi în jos de 3 ori! Strângeţi pumnii! Respiraţi profund.

antrenament vizual autogen

Deschideţi ochii! Sunt în întregime liniştit b. Sunt cu desăvârşire calm c. Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi d. O linişte plăcută mă înconjoară e. Calmul mă inundă f. Nimic nu-mi tulbură liniştea g. Simt o linişte şi o pace interioară h. Sunt complet calm i. Întregul meu corp zace fără antrenament vizual autogen j.

Umerii,braţele,mâinile,picioarele,întregul meu corp este greu k. Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare l. Corpul meu zace inert şi destins ca un arc în repaos,împietrit ca o stană de piatră. O greutate liniştitoare mă impresoară n. Linişte şi greutate o. Liniştea şi echilibrul mă inundă p.

În jurul meu este numai calm şi un necontenit echilibru. Sunt cu desăvârşire calm 6 c. Nimic numi tulbură liniştea g. O greutate firească îmi năpădeşte tot trupul n. O căldură agreabilă îmi cuprinde braţul drept,mâna dreaptă şi se furişează până în vârful degetelor p. Vinele braţului drept se dilată q. O căldură plăcută îmi năpădeşte braţul drept şi mâna dreaptă,ca întro baie caldă. Braţul meu drept este învăluit întro căldură odihnitoare.

Linişte,greutate,căldură t. Liniştea şi echilibrul mă împresoară u. Mă las cuprins în voie de tihna senină şi necontenitul echilibru din jurul meu. Sunt în întregime liniştit Sunt cu desăvârşire calm Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi O linişte plăcută mă înconjoară Calmul mă inundă Nimic numi tulbură liniştea Simt o linişte şi o pace interioară Sunt complet calm Întregul meu corp antrenament vizual autogen fără vlagă,inert Umerii,braţele,mâinile,picioarele,întregul meu corp este greu Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare Corpul meu zace inert şi destins ca un arc în repaos,împietrit ca o stană de piatră.

O căldură sgresbilă îmi cuprinde tot corpul n. O căldură plăcută îmi împresoară umerii,braţele,mâinile şi se resfiră în protecția vederii copiilor corpul o.

Tot corpul este scăldat întro căldură plăcută şi odihnitoare,ca într. Liniştea şi echilibrul mă impresoară.

Autor: Camelia Airinei Training autogen sau antrenament autogen se refera la tehnica de relaxare inventata in anii 30 de psihiatrul german Johannes Heinrich Schultz. Termenul autogen denota faptul ca pacientul este invatat sa isi induca singur starea de relaxare, prin autosugestie. Antrenamentul autogen implica practicarea zilnica a cate trei sedinte de 15 minute fiecare, de inducere vizuala a starii de relaxare.

Mă las cuprins în tihnă de necontenitul echilibru din jurul meu. Al cincilea exerciţiupentru inimă Vă rog luaţi poziţia de bază. Sunt în întregime liniştit Sunt cu desăvârşire calm Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi O linişte plăcută mă înconjoară Calmul mă inundă Nimic numi tulbură liniştea Simt antrenament vizual autogen linişte şi o pace interioară Întregul meu corp zace fără vlagă,inert Întregul meu corp este greu 13 Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare,el zace aton şi destins ca un arc în repaos,împietrit ca antrenament vizual autogen stană de piatră k.

O căldură agreabilă îmi cuprinde tot corpul. Tot corpul este scăldat întro căldură plăcută şi liniştitoare,ca întro baie caldă. Inima bate liniştită,egal,ritmic. Inima împrăştie sângele calm în tot corpul meu. Simt cum îmi încălzeşte umărul stîng,braţul stâng,se resfiră o căldură moleşitoare p ână în vârful degetelor. Inima lucrează de la sine,abia îmi dau seama cum sângele pompat de inimă îmi înc ălzeşte tot corpul.

Inima bate egal,liniştit şi de la sine r. Linişte,greutate,căldură s. Liniştea şi echilibrul mă impresoară t. Al şaselea exerciţiupentru respiraţie Vă rog luaţi poziţia de bază. Simt o linişte şi o pace interioară f. Întregul meu corp zace fără vlagă,inert g. Întregul meu corp este greu h. Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare i. Corpul meu zace inert şi destins ca un arc în repaos,împietrit ca o stană de j.

Antrenament autogen

O greutate agreabilă îmi cuprinde tot trupul k. Răsuflarea mea este liniştită şi rară. Respir liber şi aproape de la sine. Aerul este foarte curat în jurul meu o.

Trupul meu respiră calm şi liniştit p. Mă scald întro baie de aer plăcută şi înviorătoare q.

Definiție și descriere

Plămânii se mişcă liniştiţi r. Respir în pace s.

antrenament vizual autogen

Aerul mă impresoară ca un balsam dătător de viaţă. În preajma mea totul respiră lin,un aer tonic,proaspăt,ca de înălţimi. Al şaptelea exerciţiupentru abdomen Vă rog luaţi poziţia de bază.

Sunt în întregime liniştit Sunt cu desăvârşire calm Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi Calmul mă imundă a. Nimic numi tulbură liniştea f.

ORDIN nr. Aceştia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice şi reglementările şi planifică, organizează, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale departamentelor şi agenţiilor guvernamentale, comunităţilor tradiţionale şi ale organizaţiilor specializate.

Simt o linişte şi o pace interioară g. Întregul meu corp zace greu,fără vlagă,inert h. Întregul meu corp este greu. Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare j. El zace aton şi destins,ca un arc în repaos,împietrit ca o stană de piatră. Umerii,braţele,mâinile,picioarele îmi sunt năpădite de o căldură plăcută şi odihni toare n.

antrenament vizual autogen

Abdomenul este foarte liniştit şi relaxat o. Toţi muşchii care îl învelesc sunt destinşi,orice tensiune cedează. Plexul este cuprins de o căldură plăcută q. Mu mai simt nici un spasm în tot abdomenul r. Plexul este cald şi relaxat s. Al optelea exerciţiupentru cap Vă rog luaţi poziţia de bază. Calmul mă imundă f.

Întregul meu corp zace greu,fără vlagă,inert i. Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare k.

Antrenament vizual autogen

Corpul meu este liber şi uşor o. Muşchii feţei sunt relaxaţi p. Bărbia atârnă destinsă q. Limba este foarte grea fruntea devine rece şi tot mai destinsă 15 10 r.

Nici o cută nu o mai tulbură s.

Training autogen - Exercițiul căldurii