Casa viziunii bune


Novoshahtinsk pentru viziune

CCD 22 August Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personala si profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar, in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica, standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei. In contextul racordarii României la standardele Uniunii Europene, Casa Corpului Didactic Iasi doreste: sa devina un garant al calitatii dezvoltarii profesionale a personalului didactic, având un rol important in reglarea sistemului de invatamânt si in casa viziunii bune parteneriatului intern si extern; sa constituie cadrul propice schimbului de idei, informarii si documentarii, din perspectiva directionarii catre o educatie deschisa, flexibila si eficienta.

perimetrie câmp vizual

Conform Legii Calitatii, Casa Corpului Didactic Iasi se defineste prin capacitatea sa de autoevaluare, dezvoltare si promovare a culturii organizationale, de relationare cu mediul cultural, social si economic din comunitate.