Grădinița de viziune, Viziune, misiune și valori


grădinița de viziune

MISIUNEA GRĂDINIŢEI Promovarea unui învățământ deschis și flexibil prin proiectarea, organizarea și desfășurarea de activități grădinița de viziune caracter formativ, centrate pe copil, care să-i ofere acestuia cadrul optim de dezvoltare plenară și, în același timp, informațiile necesare fiecărui nivel de dezvoltare, priceperile și deprinderile corespunzătoare. Obiectivele urmărite Asigurarea accesului la o educație complexă și echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă.

Crearea condiţiilor spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene.

grădinița de viziune

Ridicarea nivelului calitativ al organizaţiei grădiniţei şi asigurarea condiţiilor de formare si dezvoltare profesională în vederea asigurării calităţii în unitate. Aplicarea prevederilor tuturor normelor legale şi acţionarea în sensul reformei în învăţământul românesc.

grădinița de viziune

Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului şi valorizarea fiecărui participant la actul educativ. Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi independente şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.

grădinița de viziune