Test de vedere conducător, Norme aptitudini permis de conducere


Pot obţine în România Certificat pentru transport de persoane în regim de închiriere conducătorii auto care îndeplinesc următoarele condiţii: - să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani; - să aibă vârsta minimă de 21 de ani; - să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic; - să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la următoarele faptele: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; infracţiuni privind traficul şi consumul de test de vedere conducător infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; infracţiuni contra patrimoniului.

Pregătirea profesională pentru obţinerea certificatului pentru transport de persoane în regim de închiriere. Pregătirea profesională va fi asigurată de către o unitate de şcolarizare a conducătorilor auto autorizată.

test de vedere conducător impactul punctelor asupra vederii

Cursurile de pregătire profesională trebuie să asigure candidaţilor cunoştinţele necesare referitoare la reglementările specifice în vigoare, precum şi la practicarea activităţii de transport de persoane în regim de închiriere. Cursurile de pregătire profesională în vederea atestării conducătorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere au durata de 30 de ore. Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru transport de persoane în regim de închiriere.

test de vedere conducător miopie 20

Certificatele de atestare a pregătirii profesionale, specifice fiecărui tip de transport, se obţin în urma promovării unui examen pe bază de test-grilă organizat de Autoritatea Rutieră Română - A. Testul pentru obţinerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale constă într-o probă scrisă tip grilă, cu 20 de întrebări. Conducătorul auto care nu a promovat testul-grilă are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în condiţiile prezentării dovezii plăţii în contul agenţiei Autorităţii Rutiere Române - A.

După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.

test de vedere conducător viziunea 4 cum să se îmbunătățească

Vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se efectuează în urma promovării de către solicitant a testului tip grilă. Conducătorul auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere trebuie să deţină certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunoştinţelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport rutier de persoane în regim de închiriere. Certificatul de atestare test de vedere conducător pregătirii profesionale, în cazul transportului de persoane în regim de închiriere, se eliberează pentru o perioadă nedeterminată.

test de vedere conducător cât durează viziunea

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile vizării sale la 5 ani şi conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru transportul public de persoane şi deţine permis de conducere corespunzător. Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil pe teritoriul României.

  1. Prescripție pentru acuitate vizuală
  2. Viziunea blogului valeriei
  3. Chestionare atestat conducători auto Transport închiriere

Va multumesc.