Viziunea 21-22 ce este


La reuniune au participat miniştrii afacerilor externe din cele 28 de state membre UE, precum şi viziunea 21-22 ce este celor şase state partenere Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan şi Belarus. Obiectivul reuniunii ministeriale a fost pregătirea Summit-ului Parteneriatului Estic Riga, mai Reuniunea s-a concentrat reafirmarea angajamentului comun al UE şi al partenerilor de a continua să promoveze Parteneriatul Estic PaEca un instrument strategic, bazat pe interese viziunea 21-22 ce este angajamente comune şi pentru susţinerea proceselor de reformă în statele partenere din Vecinătatea Estică.

În intervenţia sa, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat necesitatea ca Summit-ul PaE de la Riga să confirme impactul pozitiv al PaE şi importanţa sa, în egală măsură, pentru cetăţenii europeni şi pentru cei ai partenerilor.

viziunea 21-22 ce este

De asemenea, a arătat că este important ca PaE să funcţioneze ca instrument mai flexibil şi diferenţiat, în funcţie de obiectivele, aşteptările şi performanţele statelor partenere în relaţia cu UE. Bogdan Aurescu a subliniat necesitatea consolidării PaE, cu precădere în actualul context de securitate dificil, şi configurării unei viziune strategice, realiste a UE asupra Vecinătăţii sale, inclusiv prin definirea viziunea 21-22 ce este nivelul UE a modalităţilor concrete prin care vor fi consolidate relaţiile cu statele partenere.

A susţinut aplicarea, în continuare, a principiului diferenţierii în raporturile UE cu statele PaE, în acord cu voinţa politică şi cu progresele efective înregistrate de acestea pe calea reformelor.

viziunea 21-22 ce este

A arătat că Summit-ul de la Riga trebuie să genereze rezultate vizibile, atât în plan tehnic, cât şi în ceea ce priveşte reafirmarea unei viziuni politice clare în sprijinul partenerilor estici, care să reconfirme aspiraţiile europene ale partenerilor care au asumat acest obiectiv. Acest aspect, a subliniat ministrul român, reprezintă o opţiune strategică atât pentru UE, cât şi pentru partenerii estici. În acest context, a subliniat relevanţa procesului de aderare la UE, făcând referire la experienţa României, care în această săptămână, pe 25 aprilie, celebrează 10 ani de la semnarea Tratatului de Aderare la UE, la Luxemburg.

Ministrul român de externe a exprimat şi necesitatea ca Summit-ul să recunoască progresele înregistrate de statele partenere Georgia, Ucraina în domeniul mobilităţii.

viziunea 21-22 ce este

Ministrul Bogdan Aurescu a reluat propunerea României de creare a unor platforme de dialog pe teme de securitate în sens larg - Security Trusts, ca structuri de dialog permanent dedicate statelor partenere, cu implicarea vecinilor acestora, dar și a altor actori interesați în stabilitatea regiunilor în cauză. Scopul acestor platforme de dialog va videoclip cu viziune slabă acela de a îmbunătăți climatul regional de securitate și de creare a unui climat de încredere, concentrându-se atât pe vecinătatea imediată a UE, cât și pe vecinii vecinilor.

  • Cu acest prilej, Președintele României a participat la întrevederea în format UE27 art.
  • Storr este de acord cu majoritatea savanților despre Isus cel istoriccare sunt înclinați spre ipoteza lui Isus ca profet apocaliptic.
  • Test de vedere Domodedovo
  • Tehnici de restaurare a vederii tibetane
  • Sănătatea mintală a lui Isus din Nazaret - Wikipedia