Termeni și Condiții

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului aphrodisia.ro

Informare

Prin utilizarea site-ului aphrodisia.ro și/sau al oricărui alt serviciu oferit se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare a site-ului.

Descrierea serviciului

Site-ul aphrodisia.ro oferă informații în mod gratuit tuturor celor care sunt interesați de desfășurarea activității ceainariei Aphrodisia, in vederea vizitarii localului sau a participarii la evenimentele noastre. Alte servicii care vor fi implementate în timp în cadrul site-ului vor fi supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea vor avea condiții de folosire distinct formulate.

Site-ul aphrodisia.ro poate derula în orice moment campanii publicitare în orice secțiune din site. Campaniile derulate de aphrodisia.ro nu necesită acordul vizitatorilor.

Drepturi de autor

În cazul în care doriți sa preluați orice tip de conținut de pe aphrodisia.ro ne puteți contacta pe adresa contact@aphrodisia.ro. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau a informațiilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului într-un mod care încalcă legislația românească sau internațională în materie de drepturi de autor și proprietate intelectuală atrage răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Este interzisă crearea de legături cu acest website de către alte website-uri fără un acord prealabil în scris. În situațiile în care acest lucru se petrece fără acordul scris, nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele postate pe site-urile neafiliate și ne rezervăm dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Ne rezervăm dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau a securității acestuia.

Disponibilitatea serviciului

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Nu suntem răspunzători față de utilizatori pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Limitarea răspunderii

Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de pagube, directe, indirecte sau accidentale, care au rezultat din utilizarea informațiilor și conținutului de pe acest site. Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Ne rezervăm dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții.

 

Notificare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

Sc. Innovation Translations Team SRL, București, str. Vasile lascar 78A, CIF 42162180.

Colectarea datelor cu caracter personal, stocarea lor in conditii de siguranta, modul de folosire a lor și conditiile in care le putem divulga altora, se aplică conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale conform prezentei notificari se aplica asupra tuturor datelor personale furnizate societății Innovation Translations Team SRL.

Prin această notificare sunteti informati cu privire la scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale de catre Societatea Innovation Translations Team SRL, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor de înscriere sau a altor documente, disponibile in cadrul unei relatii contractuale cu Societatea Innovation Translations Team SRL, prin întocmirea contractului de formare profesionala, inclusiv prin contactarea noastra pe website-ul aphrodisia.ro, telefonic, sau prin intermediul unor retele de socializare Facebook, cu exceptia situatiei in care Societatea Innovation Translations Team SRL va informează cu privire la alte scopuri si conditii particulare aplicabile intr-o situatie anume.

Societatea Innovation Translations Team SRL, va putea, in conformitate cu prevederile legale, sa efectueze orice verificari si/sau sa obtina informatii despre dumneavoastra de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii. Atunci cand legea impune consimtamantul dumneavoastra, verificarea si/sau obtinerea de informatii se va efectua numai pe baza consimtamantului dumneavoastra in acest sens.

 1. Scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii

1.1 Scopurile prelucrarii

In calitate de potential client, cursant, beneficiar real al cursurilor de formare profesionala, imputernicit sau reprezentant legal/conventional (desemnat in scris sau prin alt mod), Societatea Innovation Translations Team SRL va colecteaza, utilizeaza si divulga datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

1.1.1 Verificarea identitatii si facilitarea inceperii, desfasurarii, continuarii sau incetarii relatiei contractuale ce face obiectul cererii/ contractului de formare profesionala, mai precis, pentru procesarea si comunicarea de oferte privind serviciile Societatii sau cele intermediate de Societate conform solicitarii clientilor sau potentialilor clienti, contractarea si furnizarea de servicii de formare profesionala, furnizarea de raspunsuri la cererile individuale ale clientilor, inclusiv a aspectelor ce tin de management, planificare, organizarea si incetarea contractului;

1.1.2 Procesarea cererii privind prestarea serviciilor de formare profesionala, respectiv a proceselor administrative si de suport legate de furnizarea serviciilor solicitate, furnizarea efectiva a serviciilor solicitate, efectuarea de operatiuni in vederea asigurarii participarii cursantilor la programele de formare profesionala, efectuarea de operatiuni in vederea sustinerii examenelor de absolvire de catre cursanti, efectuarea de operatiuni in vederea obtinerii si emiterii certificatelor de calificare si/sau absolvire, etc.

1.1.3 In legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare intocmirii unei tranzactii judiciare sau extrajudiciare, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor noastre contractuale si legale;

1.1.4 Gestionarea si pregatirea de registre si rapoarte in scopuri interne, de control sau audit intern, dupa caz;

1.1.5 Colectarea oricaror feluri de debite si recuperarea creantelor datorate Societatii, nascute ca urmare a prestarii serviciilor de formare profesionala sau avand alta natura juridica;

1.1.6 Indeplinirea obligatiilor legale privind transmiterea de date catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, Secretariatul Tehnic al Municipiului Bucuresti, precum si catre alte autoritati si/sau institutii, agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile serviciilor de pregatire si formare profesionala;

1.1.7 Gestiune contabila, administrativa si economico-financiara, in vederea organizarii si conducerii contabilitatii financiare si gestionarii clientilor si a serviciilor contractate;

1.1.8 Indeplinirea obligatiilor legale ale Societatii privind arhivarea documentelor si informatiilor;

1.1.9 Luare masurilor necesare conform legii de cunoastere a clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor, precum prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism;

1.1.10 Cooperarea cu autoritatile relevante in aplicarea legii si in cadrul cercetarilor efectuate;

1.1.11 Conformarea cu oricare reguli, legi si reglementari, coduri sau practici, regulamente ori directive aplicabile Societatii;

1.1.12 Efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice;

1.1.13 In scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea legata de marketing), pentru evaluarea nevoilor dumneavoastra si furnizarea de recomandari cu privire la tipuri de servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra, pentru crearea de servicii cu un grad cat mai inalt de satisfactie, respectiv gestionarea clientilor si a evaluarii cresterii gradului lor de satisfactie, pentru transmiterea de comunicari legate de evenimentele organizate de catre Societate, noi servicii ale Societatii, stiri, activitati ale Societatii, in vederea introducerii si oferirii de servicii noi, intelegerii cat mai bune a comportamentului clientilor, a preferintelor si tendintelor pietei si a revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor noastre.

1.2 Temeiul legal al prelucrarii

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi prelucrate de catre Societatea Innovation Translations Team SRL, dupa caz, pe baza:

1.2.1 Nevoii de executare a contractului si procesarii cererii e furnizare de servicii de formare profesionala cu privire la o anumita ocupatie sau calificare (inclusiv pentru a formula oferte sau a face demersuri, la cererea dumneavoastra, inainte de incheierea unui contract), in scopurile indicate la punctele 1.1.1 – 1.1.6 de mai sus;

1.2.2 Necesitatea indepliniri unei obligatii legale care ii revine Societatii, in scopurile indicate la punctele 1.1.6 – 1.1.11 de mai sus;

1.2.3 Intereselor legitime, mai precis interesul Societatii de a-si desfasura activitatea comerciala cu buna credinta, in conformitate cu standardele si reglementarile legale aplicabile in privinta asigurarii calitatii educatiei, cu respectarea reglementarilor interne si a celor ce tin de relatiile cu clientii, in scopurile indicate la punctele 1.1.3, 1.1.4, 1.1.9 – 1.1.12 de mai sus;

1.2.4 Consimtamantului, mai exact, pe baza consimtamantului explicit al dumneavoastra, in scopurile indicate la punctul 1.1.13 de mai sus;

 1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

2.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Societatii, care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul serviciilor lor si a cazurilor in care Societatea trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare prin transmiterea datelor unor autoritati, agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.

2.2 In cadrul operatiunilor de prelucrare, pentru scopurile mentionate mai sus (dupa caz), vom divulga date personale catre anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel incat, spre exemplu, respectivii destinatari sa ne poata furniza servicii necesare prestarii serviciilor contractate de dumneavoastra sau conexe operatiunilor de prelucrare ori sa ne indeplinim obligatii legale sau contractuale in scopurile mentionate mai sus, dupa caz, dupa cum urmeaza:

-Agenti, contractori, furnizori de servicii care asigura serviciile operationale ale Societatii, precum telecomunicatii, IT, plati, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing si publicitate, servicii aferente asistentei pentru clienti sau alte servicii catre Societate;

-Autoritatea Nationala pentru Calificari (A.N.C.), Secretariatul Tehnic al Municipiului Bucuresti, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.);

-Orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achizitie sau oricare cesiune sau vanzare de bunuri) ce implica Societatea si/sau activele sale;

-Consilieri profesionisti precum experti, contabili, auditori sau avocati;

-Autoritati relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritatile si/sau agentiile responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau international, pentru a ne conforma oricaror directive, regulamente, legi, reguli, ghiduri, reglementari sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea, in masura in care sunt aplicabile Societatii;

-Oricare alta persoana fata de care ne-ati autorizat sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal.

 1. Transferul catre terte tari si masuri de siguranta

In functie de locatiile in care se afla serverele colaboratorilor Societatii sau ale imputernicitilor sai, pe care vor fi stocate datele, sau de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, este posibil ca anumite date personale sa fie transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, sau ale Spatiului Economic European.

In situatia in care, cu titlu exceptional, suplimentar fata de cele prevazute mai sus, in vederea executarii unui contract si/sau a unor obligatii asumate fata de terti, Societatea efectueaza din proprie initiativa sau la initiativa unui tert, un transfer de date cu caracter personal ce va afecteaza sau priveste, intr-un stat tert, vor fi implementate masuri de protectie determinate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

 1. Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare

4.1 Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile contractuale asumate fata de dumneavoastra, mai precis pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale de pastrare a informatiilor aplicabile in domeniul formarii profesionale, al legislatiei aplicabile educatiei si formarii profesionale si al standardelor ocupationale existente, precum si al altor legi, reglementari si/sau prevederi specifice normelor aplicabile pentru asigurarea calitatii educatiei si in general, in acest sector. Dupa prelucrarea/procesarea cererii, Societatea este indreptatita sa prelucreze in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada aferenta termenului de prescriptie a eventualelor drepturi sau obligatii, conform normelor procedurale impuse de legislatia romana civila si/sau penala.

4.2 Societatea va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar. Prin urmare, societatea va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva societatii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative, etc.)

4.3 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luam in calcul durata contractuala, pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare. Astfel, Societatea va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru o perioada de:

-Minim 5 ani de la data incetarii relatiei contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse in contractul de formare profesionala, anexele acestuia si documentele aferente incheierii, executarii si incetarii acestuia (cererea de inscriere la curs, catalogul de notare pe parcursul programului de formare, cererea de inscriere la examen, lucrarile scrise, procesul verbal de protectia muncii, alte cereri, declaratii, formulare, corespondenta, situatia platilor), aceasta fiind perioada de pastrare a acestui tip de documente conform reglementarilor aplicabile;

-Pe perioada de existenta a Societatii, pentru datele cu caracter personal cuprinse in Registrul Matricol General pe care Societatea are obligatia de a-l tine conform prevederilor legale aplicabile, Registrul de evidenta a certificatelor de absolvire, Registrul de evidenta a certificatelor de calificare, procesul-verbal de sustinere a examenului, catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, tabelul nominal de predare a lucrarilor scrise, unde este cazul, foaia de notare la proba teoretica si proba practica, anexa cu privire la persoanele care nu s-au prezentat la examen sau au abandonat examenul, certificatul de absolvire/calificare si alte documente reglementate de metodologiile Autoritatii Nationale pentru Calificari in conformitate cu cerintele legale din reglementarile din domeniul educatiei si al formarii profesionale, si/sau reglementarilor aplicabile pastrarii acestui tip de documente;

4.4 In situatia in care sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie folosite in scopuri de marketing direct, va informam ca perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 2 ani. Prelucrarea va inceta imediat ce va exercitati dreptul de opozitie sau va retrageti consimtamantul (dat fiind ca aceste prelucrari se intemeiaza exclusiv pe consimtamantul dumneavoastra). Vom desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat sunt efectiv necesare.

 1. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de acces

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

 1. a) scopurile prelucrarii;
 2. b) categoriile de date vizate;
 3. c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
 4. d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 5. e) dreptul de a solicita Societatii rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
 6. f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
 7. g) in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora;
 8. h) existenta (daca este cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Societatea furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate Societatea poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obtine de la Societate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(c) va exercitati, in orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;

(d) va exercitati, in orice moment dreptul la opozitie, cu privire la prelucrarea in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv;

(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(f) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii;

In anumite situatii, legea prevede anumite limitari in privinta exercitarii acestui drept, spre exemplu, prin exceptie, stergerea datelor nu se va putea face de indata, iar societatea poate refuza stergerea datelor, daca prelucrarea (stocarea) este necesara pentru respectarea unei obligatii legale (spre exemplu, activitati legate de arhiva societatii), pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de catre Societate ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care este aplicabil unul dintre urmatoarele cazuri:

(a) contestati exactitatea datelor – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Societatii sa verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

(c) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, iar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

(d) v-ati opus din motive legate de situatia particulara in care va aflati impotriva prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Societatii sa verifice daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Societatii, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Societatii, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe necesitatea executarii unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In exercitarea dreptului la portabilitate aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Societate acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nici drepturilor si libertatilor altora.

Dreptul la opozitie

In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari. Intr-un asemenea caz Societatea nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, iar Societatea nu va mai prelucra datele cu caracter personal in asemenea scopuri in nicio situatie.

Mai mult, in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel.

Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efecutate de catre societate inainte de retragerea consimtamantului.

Va puteti exercita oricand, oricare dintre drepturi, va puteti accesa si actualiza oricand datele sau obtine informatii suplimentare prin contactul pe adresa de email contact@aphrodisia.ro. Veti primi informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, daca nu luam masuri cu privire la cererea care ne-a fost inaintata, veti fi informat, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care Societatea nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Dreptul de a depune o plangere.

In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

 1. Necesitatea furnizarii datelor si consecintele neindeplinirii unei asemenea obligatii

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie legala in privinta scopurilor mentionate la punctele 1.1.6-1.1.11, de mai sus, respectiv contractuala/necesara pentru incheierea unui contract in privinta scopurilor mentionate la punctele 1.1.1-1.1.6. In consecinta, refuzul de a furniza datele personale in mod corect si complet pentru scopurile mentionate mai sus poate impiedica Societatea sa-si indeplineasca in mod corespunzator obligatiile contractuale sau legale si va putea avea drept consecinta imposibilitatea contractarii de catre dumneavoastra a serviciilor Societatii, sistarea sau restrictionarea serviciilor de formare profesionala, dupa caz.

 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:

 1. a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si Societate;
 2. b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica Societatii si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime sau
 3. c) are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.

In cazul in care veti fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veti avea de asemenea dreptul de a obtine interventia umana din partea Societatii, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta respectiva decizie.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea Innovation Translations Team SRL va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate, in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

 

Politica de utilizare a cookie-urilor a aphrodisia.ro

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștință utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.aphrodisia.ro și de restul site-urilor operate de SC Sagi Art SRL. De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, și ele nu se regăsesc mai jos, ne puteți contacta la: contact@aphrodisia.ro.

Te rugăm să citești cu atenție informațiile care urmează:

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

În ceea ce numim „web 2.0”, „cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

– Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife.

– Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poata face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.

– Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută.

– Îmbunătățesc eficienta publicității online.

Ce este un „cookie”? Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare)

Cookie-uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decat cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori. Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conţine informaţii care fac legătură între un web-browser (utilizatorul) şi un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookie-urile asigura userilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex. – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului, coşuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul şi unele cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

Anumite secţiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terţe părţi pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului şi ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

– Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

– Cookie-uri pentru geotargeting

– Aceste cookie-uri pot proveni de la terţi.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, soft-ul de analytics furnizat de o terţă parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă aţi mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveţi acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează şi cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteţi înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteţi înregistrat putem şti, de asemenea, detaliile pe care ni le-aţi furnizat, cum ar fi adresa de e-mail şi username-ul – acestea fiind supuse confidenţialităţii şi prevederilor din Termeni şi Condiţii, Politică de confidenţialitate precum şi prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargeting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte din ce ţară proveniţi. Este complet anonim şi este folosit doar pentru a targeta conţinutul – chiar şi atunci când sunteţi pe pagină noastră în limba română sau în altă limba primiţi aceeaşi reclamă.

Alte cookie-uri ale terţelor părţi

Pe unele pagini, terţii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicaţii, sau pentru a customiza o aplicaţie. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terţele părţi nu pot accesa cookie-urile deţinute de acest site. De exemplu, când distribuiţi un articol folosind butonul pentru reţelele sociale aflat pe acest site, acea reţea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaşte browserul până când cookie-ul expiră sau este şters. Cookie-ul stochează informaţii importante care îmbunătăţesc experienţă de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se doreşte accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuinţări importante ale cookieurilor ( care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de ştiri, vreme, sport, hărţi, servicii publice şi guvernamentale, site-uri de entertainment şi servicii de travel.

– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor, preferinţele de limba ( Ex: afişarea rezultatelor căutărilor în limba Română).

– Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search)

– Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

– Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.

– Măsurarea, optimizare şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul userilor.

Securitate şi probleme legate de confidenţialitate

Cookie-urile NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod aşa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi.

Cookie-urile pot fi totuşi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât şi pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă şi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptata (ex: o reţea WiFi nesecurizată)

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greşite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiţi atenţi în alegerea metodei celei mai potrivite de protecţie a informaţiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri şi cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo şi altele.

Iată câteva sfaturi care va pot asigura că navigati fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

– Particularizaţi-va setările browserului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflectă un nivel confortabil pentru voi al securităţii utilizării cookie-urilor.

– Dacă nu va deranjează cookie-urile şi sunteţi singură persoană care utilizeaza computerul, puteţi seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor personale de acces.

– Dacă împărţiţi accesul la calculator, puteţi lua în considerare setarea browserului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideţi browserul. Această este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

– Instalaţi-va şi updataţi-va constant aplicaţii antispyware.

Multe dintre aplicaţiile de detectare şi prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilităţile browserului sau să descarce software periculos. Asiguraţi-va că aveţi browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate dacă doriţi să va bucuraţi de acces pe cele mai bune şi cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaţionale. Cu o înţelegere clară a modului lor de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, puteţi lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteţi naviga cu încredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a acceptă cookie-uri nu înseamnă că nu veţi mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poţi seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu eşti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimbă setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opţiuni” sau în meniul de “preferinţe” al browserului tău.

Pentru a înţelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteţi folosi opţiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

– Cookie settings în Internet Explorer

– Cookie settings în Firefox

– Cookie settings în Chrome

– Cookie settings în Safari